Wong Shun Leung

Wong Shun Leung (WSL) is geboren op 8 mei 1935 als oudste zoon van een Kantonese geneesheer. In zijn leven stond Wong Shun Leung behalve als Ving Tsun meester ook bekend als geneesheer en herbalist . Sinds zijn jongste jaren was hij al gefascineerd van vechten.

Omdat de vader van Wong Shun Leung bekend was in de plaatselijke Kung-Fu scene kreeg WSL de gelegenheid diverse vechtstijlen te bekij­ken en beoefenen. Al vroeg begon WSL zich te interesseren voor de daken van flats en parkeerterreinen, want daar werden de bendeoorlogen en persoonlijke geschillen uitgevochten. Wong leerde al vroeg de aldaar geldende wet kennen: Sla eerst en vraag later!  WSL kreeg contact met leerlingen van verschillende vechtstijlen, die hem tot een Kung-fu studie motiveerden.

WSL begon met Tai-Chi Chuan, maar al snel werd hij geconfronteerd met het westerse boksen. In dit boksen zag WSL goede praktische toepassingen en begon dit te trainen. Toen WSL zijn toenmalig boksleraar bij vergissing te hard trof, raakte deze geïrriteerd en viel deze hem aan. Wong, uit zijn mond en neus bloedend, is het gelukt om zijn leraar in een hoek te dringen en hem K.O. te slaan. Hierdoor verloor WSL het respect voor zijn leraar en stopte met boksen.

Ving Tsun Kung-Fu was in deze tijd nauwelijks bekend en Ip Man was de enige leraar met naam. WSL bezocht op zijn 17e de school van Ip Man. Wong observeerde de leerlingen bij de chi sau training. Deze bewegingen leken hem in vergelijking met zijn bokservaringen, zeer onpraktisch en innerlijk lachte hij het VT uit. Al snel werd hij door een leerling tot een gevecht uitgedaagd. Al na enige seconden lag de tegenstander van Wong op de grond. Ip Man vroeg hem ietwat onthutst, of Wong tegen een van zijn oudere leerlingen wilde vechten. Wong nam de uitdaging aan en had wederom geen probleem het gevecht te winnen. Ip man zag dit als een uitdaging en vocht nu zelf tegen WSL. Wong herinnerde zich de gebeurtenis met zijn boksleraar en dacht dat hij het tegen de 59-jarige Ip Man makkelijk zou hebben. Met veel voetenwerk en snelle bewegingen wilde hij hem vermoeien.

Ip Man echter was zeer tactisch en manouvreerde Wong in een hoek. Toen deze een trap wilde maken, werd hij door Ip Man uit evenwicht gebracht. WSL viel tegen een muur en Ip Man overbrugde de afstand snel en maakte met enige slagen duidelijk, dat als hij het gewild had, Wong zwaar had kunnen verwonden. De lichaamscontrole en snelheid van Ip Man verrasten Wong volledig en hij wist dat hij zijn meester gevonden had. De volgende dag vocht Wong opnieuw, ditmaal tegen Yip Bo Ching, een van de beste leerlingen van Ip Man. Yip Bo Ching won met gemak. Dit overtuigde Wong volledig en hij werd een officiële leerling van Ip Man. De toendertijd 60 jarige Ip Man observeerde de zeer hard trainende en ambi­tieuze Wong. Hij vertelde zijn oudste leerling, Leung Sheung, dat hij ervan overtuigd was dat zijn VT, Wong na een jaar bekend zou maken in Hong Kong. Ip Man vergiste zich, het duurde geen jaar, maar slechts 3 maanden. WSL woog toendertijd slechts 53 kilo. Hij nam elke uitdaging aan en kwam steeds als winnaar uit de strijd. Tussen zijn 18e en 19e jaar vocht Wong meer dan 60 gevechten. Wong wekte bij sommigen afgunst op en zo kwam het dat er mensen betaald werden om tegen hem te vechten. WSL had bereikt dat VT het onderwerp van gesprek werd in Hong Kong. Eindelijk was er een stijl die werkelijk succesvol was! Daarna kreeg Wong Shun Leung nogmaals grote bekendheid door zijn lessen aan Bruce Lee. Wong Shun Leung staat bekend als de man die onder Ip Man de jonge Bruce Lee trainde. Daarnaast begeleidde hij Bruce Lee in diens challenge fights in Hong Kong.

Wong Shun Leung is overleden op 28 januari 1997 ten gevolge van een beroerte. Een schok voor iedereen die hem heeft gekend. Hij was altijd erg openhartig. Zijn lesmethoden leken autoritair en traditioneel, maar hij was altijd bereid om zijn leerlingen te adviseren en hun vragen te beantwoorden. Ook gaf hij les, in tegenstelling tot Yip Man aan niet-Chinezen. WSL was een schoolvoorbeeld van een mens, die tot zijn kunst verworden is. Hij begon als een talentvolle vechter en bestudeerde de fysieke en psychische aspecten van het VT en hij werd een met het VT Hij was een man die naar gelang de situatie een zachte of harde stem gebruikte. Hij kende zijn grenzen en daardoor ook de grenzen van anderen. Hij werkte rustig, ontspannen en in zijn doen of laten; onverstoorbaar. Zijn praktische levenswijze kun je vergelijken met een zwaard; niet gevaarlijk, tot men het vlijmscherpe lemmet voelt.